چرا قيمت زمين بيشتر از مسكن بالا رفت؟

دليل اول تورم قيمت زمين، كمبود ملك كلنگي قابل مشاركت در بازار ساخت و ساز است. برخي مالكان ساختمان‌هاي كلنگي در ماه‌هاي اخير، با مطالبه نرخ‌هاي نامعقول و بالاي مشاركت، شرايط توافق بر سر ساخت و ساز با سازندگان را غيرممكن كرده‌اند.

بسياري از سازندگان مسكن نيز با بررسي چشم‌انداز نه چندان روشن بازار فروش آپارتمان‌ هاي نوساز به دليل كاهش توان خريد مردم از يكسو و افزايش هزينه ساخت ناشي از رشد قيمت نهاده‌ هاي ساختماني از سوي ديگر، اصراري به رسيدن به توافق با مالكان نداشته‌اند؛ به همين دليل، تعداد قراردادهاي مشاركت در ساخت در شهر تهران طي ماه‌ هاي اخير كاهش پيدا كرده است. رشد قابل توجه قيمت زمين به‌رغم افت چشمگير معاملات نشان دهنده عرضه كم ملك كلنگي و تقاضاي بيشتر براي آن است.

از آنجا كه تقاضاي سرمايه‌اي در بازار زمين، به مراتب بيشتر از تقاضاي سرمايه‌اي در بازار مسكن، از بنيه مالي بالا برخوردار است. بنابراين طبيعي است تاثير خريد هاي سرمايه‌اي در بازار زمين نيروي بيشتري براي جهش قيمت در مقايسه با تاثير خريداران سرمايه‌اي بازار مسكن، وارد كند.

مسكن تهران

مسكن تهران