به گزارش مجله دلتا اصرار مالكان به افزايش اجاره بها مطابق هر سال منجر به خالي ماندن بسياري از آپارتمان‌هاي اجاري آن‌ها در تابستان امسال شد. از اين رو موجران ناگزير شدند در آذرماه از افزايش حبابي اجاره‌بهاي خود صرف‌نظر كرده و به نرخ‌هاي معقول‌تري كه با توان مستاجران هماهنگي دارد،‌ بازگردند.

رصد قيمت‌هاي پيشنهادي رهن و اجاره واحدهاي مسكوني عرضه شده در بازار مسكن در پاييز 98 حكايت از آن دارد كه در بازار پاييزي حباب اجاره‌بهاي پيشنهادي به تدريج در حال تخليه است و نرخ‌ها روند نزولي در پيش گرفته اند.

آگهي‌هاي پيشنهادي اجاره پاييزي محله‌هاي مصرفي منطقه يك تهران، ميانگين بهاي رهن كامل آپارتمان با امكانات كامل و ميانسال بين ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد كرده است. اين در حالي است كه بسياري از موجران تا دو، سه ماه پيش تصور مي‌كردند مي‌توانند واحدهاي خود را به بهايي بيشتر و بعضا تا رهن هر متر مربع ۴ ميليون تومان نيز به مستاجران واگذار كنند.

بهاي رهن كامل آپارتمان‌هاي بدون امكانات در محله‌هاي مصرفي منطقه يك نيز كه اغلب سن بنايي بيش از ۱۵ سال دارند، تقريبا هر متر مربع ۲ ميليون تومان تعيين شده است و البته با توجه به ركود حاكم بر بازار اجاره به دليل افت قدرت خريد، همين قيمت‌هاي پيشنهادي نزديك به استطاعت مستاجران نيز در بسياري از موارد سبب نشده زمان به اجاره رفتن ملك كاهش يابد و صف موجران در انتظار يافتن مستاجر به سرعت كوتاه شود.

با نگاه مناطق ديگر تهران به منطقه يك و پيش گرفتن رفتار معاملاتي مشابه، اين انتظار مي‌رود كه در آينده تخليه حباب اجاره به مناطق ديگر هم سرايت كند. براي اطلاعات بيشتر از قيمت اجاره خانه در تهران اينجا كليك كنيد.