به گزارش مجله دلتا در سال‌هاي گذشته بازار واحدهاي مسكوني مسكن مهر شاهد شكل‌گيري معاملات از سوي واسطه‌ ها بوده است. به اين معني كه عمده مالكان اوليه مسكن مهر اقدام به فروش واحدهاي مسكوني خود به واسطه‌ ها كرده‌اند. از اين‌رو طي چند سال گذشته، عمده خريداراني كه اقدام به خريد اين واحد ها كرده‌اند، ملك خود را از فروشنده اوليه نخريده‌اند و طرف معامله آن ها واسطه‌ ها بوده‌اند. همه اين‌ ها در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه برخي واحدهاي مسكن مهر داراي سند مالكيت قطعي نيستند و بعضا مشكلات حقوقي در خريد و فروش آن ها به وجود مي‌آيد.

از آنجا كه در بازار معاملات مسكن مهر در شهرهاي جديد، واسطه‌ ها در معامله واحدهاي مسكوني، تعهد و پايبندي لازم را نداشته و اقدام به فروش آن‌ ها به غير واجدين كرده‌اند، برخي از واحد هاي مسكوني با حكم مرجع قضايي توقيف شده‌اند. مسئولان وزارت راه‌ و شهرسازي بنا دارند تا ضلع سومي را در معاملات مسكن مهر وارد كنند تا از اين طريق يك ناظر اصلي بر فرآيند معامله نظارت داشته باشد.

آن‌طور كه مقامات وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند، اين اقدام به منظور ايجاد يك فضاي شفاف بين فروشنده و خريدار، ارائه اطلاعات واقعي به مالك واحد مسكوني و همچنين جلوگيري از ايجاد پرونده‌ هاي حقوقي انجام خواهد شد. به اين صورت كه در فرآيند خريد و فروش واحدهاي مسكوني با نظارت مجموعه شركت عمران، مالك به حقوق واقعي خود دست پيدا كرده و خريدار نيز واحدي را خريداري مي‌كند كه  مشكلات حقوقي نداشته باشد.