به گزارش مجله دلتا به عقيده اين گروه از متقاضيان اين دسته سني از آپارتمان‌هاي مسكوني از يكسو براي سكونت و از سوي ديگر براي سرمايه‌گذاري نيز گزينه مناسبي هستند. سهم بالاي خريد و فروش آپارتمان‌ هاي ۲۰ سال ساخت از مجموع معاملات شهر، با استناد به آمار رسمي بانك مركزي نيز قابل رديابي است.

به‌عنوان مثال بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمربنا در آخرين ماه از فصل گذشته نشان مي‌دهد: ۳/ ۸۷ درصد از مجموع ۸ هزار و ۴۶۳ واحد مسكوني معامله شده گروه سني نوساز تا ۲۰ سال ساخت را شامل مي‌شود. از اين ميزان نيز، سهم آپارتمان‌هاي نوساز تا پنج سال ساخت معادل ۳۸ درصد، آپارتمان‌هاي ۶ تا ۱۰ سال ساخت معادل ۳/ ۱۸ درصد، واحدهاي مسكوني ۱۱ تا ۱۵ سال ساخت معادل ۶/ ۱۳ درصد، آپارتمان‌هاي ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت نيز معادل ۴/ ۱۷ درصد بوده است.

در اين ماه، سهم آپارتمان‌هاي بيش از ۲۰ سال از مجموع معاملات انجام شده معادل ۷/ ۱۲ درصد بوده است. البته قابل ذكر است، طي يك‌سال و نيم اخير به‌دليل جهش قيمت مسكن و كاهش شديد قدرت خريد متقاضيان، سهم آپارتمان‌هاي نوساز تا ۵ سال ساخت از معاملات ماهانه كاهش يافته و در مقابل به سهم آپارتمان‌هاي ميانسال افزوده شده است.

در جدول زير تازه‌ترين آگهي‌ آپارتمان هاي ۲۰ سال ساخت در شهر تهران ارائه شده است. براي اطلاع از قيمت دقيق خريد يا رهن و اجاره آپارتمان در تهران و ساير شهرستان‌ها به سايت املاك دلتا مراجعه كنيد.

خريد-و-فروش-آپارتمان

پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از گزارش هاي ملكي بيشتر مطلب “قيمت روز آپارتمان در شرق تهران” را مطالعه كنيد.